Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Lệnh Vice City.


Lnh vũ khí:
THUGSTOOLS – T
t c các vũ khí level 1
PROFESSIONALTOOLS – T
t c vũ khí level 2
NUTTERTOOLS – T
t c vũ khí level 3
ASPIRINE –
Đy đ sc khe
PRECIOUSPROTECTION –
Đy đ áo giáp
FANNYMAGNET – Ph
n đi theo bn
YOUWONTTAKEMEALIVE – Mu
n nhiu ti hơn
LEAVEMEALONE – Không mu
n có ti
ICANTTAKEITANYMORE - T
t
L
nh hình dng:
DEEPFRIEDMARSBARS – Béo thân th

PROGRAMMER - Cánh tay và
đôi chân gy còm
STILLLIKEDRESSINGUP – Thay
đi ngu nhiên qun áo
CERTAINDEATH - M
t điếu thuc lá
CHEATSHAVEBEENCRACKED - Ch
ơi như Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE - Ch
ơi như Vance
MYSONISALAWYER - Ch
ơi như Rosenberg
LOOKLIKEHILARY - Ch
ơi bng Vua Hilary
ROCKANDROLLMAN - Ch
ơi bng Jezz Torent
WELOVEOURDICK – Ch
ơi nhưđê
ONEARMEDBANDIT - Ch
ơi như Phil Cassidy.
IDONTHAVETHEMONEYSONNY – Chơi như Sonny Forelli.
FOXYLITTLETHING – Ch
ơi như Mercedes
L
nh xe:
PANZER – Xe t
ăng
TRAVELINSTYLE - Chi
ếc Bloodring cũ
GETTHEREQUICKLY - Bloodring c
ũ 2
GETTHEREFAST – Chi
ếc Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED – Chi
ếc Hotring
GETTHEREAMAZINGLYFAST – Chi
ếc Hotring Racer#2
THELASTRIDE – Xe
đám ma
ROCKANDROLLCAR - Limo
RUBBISHCAR – Chi
ếc Trashmaster
BETTERTHANWALKING – Chi
ếc Caddie
L
nh làm xe:
AIRSHIP- Thuy
n có th bay
BIGBANG – T
t c xe c xung quanh bn đu n tung
MIAMITRAFFIC – Hi
ếu chiến giao thông
AHAIRDRESSERSCAR – T
t c chuyên ch bng xe màu hng
IWANTITPAINTEDBLACK –
Đen tt c chuyên ch bng xe
COMEFLYWITHME – Xe c
có th bay
GRIPISEVERYTHING – T
t hơn chuyên ch bng xe
GREENLIGHT - T
t c đèn giao thông đu có màu xanh
SEAWAYS – Xe c
diu khin trên nưc
WHEELSAREALLINEED - Xe t
i
LOADSOFLITTLETHINGS – Xe th
thao
L
nh thi tiết:
ALOVELYDAY – Sáng s
a mưa dãi gió
APLEASANTDAY – Có mây nh

ABITDRIEG – D
y đc mây che
CANTSEEATHING – Có s
ương mù
CATSANDDOGS –
To ra sóng gió
L
nh la đo:
LIFEISPASSINGMEBY – T
c đ lên trên mà trò chơi đánh gi
ONSPEED - Làm cho m
i th nhanh hơn
BOOOOOORING - Làm cho m
i th chm hơn
FIGHTFIGHTFIGHT – Hi
ếu chiến đi b
NOBODYLIKESME – M
i ngưi mun giết bn
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS –
đi b mang nhng vũ khí
CHICKSWITHGUNS - Peds Mang nh
ng vũ khí
CHASESTAT – Ph
ương tin truyn thông

1 nhận xét: